ראש העין

17 אלף יח"ד חדשות בבניה רוויה הכוללות שטחי מסחר ותעסוקה שייבנו במזרח העיר.
הרחבת העיר מתבצעת ברובעים A,B,C,D,E,F כאשר רובעים A ו – B מבוצעים ע"י משרד הבינוי והשיכון והשאר במסגרת הסכם גג של משרד הבינוי והשיכון עם עיריית ראש העין.

פרויקטים נוספים