ירושלים רמות קאונטרי

פרויקט הכולל כ – 750 יח"ד אשר נבנות על שיפולי שכונה קיימת בשיפוע קרקע של כ – 40% הגורם לקירות תומכים גבוהים במיוחד ומורכבות יתרה בתכנון ובביצוע וכן כולל מרכז לנופש וספורט.

פרויקטים נוספים