בית שמש

תוספת של כ – 20 אלף יח"ד כולל שטחי מסחר ותעסוקה במסגרת הסכם גג אשר עיקרו בשני רובעים – רובע ד ורובע ה המהווים יחדיו כ – 15 אלף יח"ד.

פרויקטים נוספים